شرکت بازی سازان جوان به منظور گسترش فعالیت ها و ارتقا سطح پروژه ها از علاقه مندان و متخصصان در حوزه های اصلی فعالیت خود دعوت به همکاری مینماید.    

تخصص و علاقه مندی های ما